Hovedsiden
Motto/ Verdisyn
Vedtekter
Informasjon
Virksomhets- & arb.plan
Fokusområder
Avdelingene
Ansatte
Foreldreutvalg/SU
Lenker
S√łknadsskjema
Ledige stillinger
Kontakt oss
 
 

Månedsplaner

Fotsporet

Hjerterommet

Armkroken

Håndtrykket

Skattkammeret

Smilehullet

ØyeblikketViktige datoer

 


KFK

Du er her: Ledige stillinger

Ledige stillinger som barnehagelærer i Barnas Kulturhage

Grunnet svangerskapspermisjon og styrking av pedagogisk bemanning søker vi etter:

 

  • Barnehagelærer i 100% stilling fra aug. 2018 - aug. 2019
  • Barnehagelærer i 100% stilling fra aug. 2018 (fast stilling)
  • 2 stk. spesialpedagog/barnehagelærer, eventuelt annen relevant høyskoleutdanning for oppfølging av enkeltbarn. Den ene stillingen er en 80% stilling, den andre ca. 50-60% stilling

 

For barnehagelærer:

 

Som barnehagelærer er du en viktig brikke i det å være med og videreutvikle barnehagens faglige kompetanse, veilede dine medarbeidere og aktivt bidra til et positivt holdningsskapende arbeid. Gode samarbeidsevner og lederegenskaper er viktig, i tillegg til planarbeid og gjennomføring av planer. Å kunne legge til rette for et godt læringsmiljø, se enkeltbarnet i barnegruppen og organisere/tilrettelegge for både individuelle behov og gruppens behov/sammensetning er viktige egenskaper hos en barnehagelærer.

 

For alle som ansettes:

 

Vi søker engasjerte medarbeidere med et brennende hjerte for barna. Den autoritative voksenrollen skal ligge til grunn for arbeidet, og alle barn skal møtes av trygge og varme voksne som ser enkeltbarnet og barnegruppen. Alle ansatte skal være med og arbeide i forhold til våre fokusområder. Disse kan du lese mer om i virksomhetsplanen og arbeidsplanen jf. hjemmesiden www.barnes-kulturhage.no.

 

Barnas Kulturhage eies og drives av Strand Pinsemenighet Klippen. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, og søker medarbeidere som deler vårt verdigrunnlag. Den som ansettes må arbeide i forhold til barnehagens vedtekter, instrukser og mål. Søker må ved en eventuell ansettelse levere gyldig vandelsattest og skrive under på taushetsplikt.

 

Barnehagen har et Ryfylketun med hovedhus, løe og snekkerbod. Dette er en gård i miniatyr, men som er stor nok til å huse kaniner og høner, og større dyr som lam og hest i perioder. De som ansettes må ta del i dette.

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til styrer, Liv Marit Barka, på tlf. 51 74 11 60 eller 920 89 685

 

Søknad med CV og vitnemål sendes til:

 

Barnas Kulturhage
Fjelltunvegen 65
4100 Jørpeland

 

Eller på mail til: post@barnas-kulturhage.no

 

 

NB! Søknadsfrist torsdag 08.03.2018

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Husk søknadsfristen for hovedopptaket til barnehageåret 2018/2019: 15. februar  

 

Det er gjort en endring i forhold til oppsigelsestid. Jf. Vedtektene i venstremenyen. Disse trer i kraft 01.01.18

 

Nb. Endringer i foreldrebetaling fra 01.01.2018. Jf. justeringer vedtatt av Stortinget. Barnehagen følger de kommunale satsene.

 


 

Barnas Kulturhage på Facebook

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden Kontakt oss