Hovedsiden
Motto/ Verdisyn
Vedtekter
Informasjon
Virksomhets- & arb.plan
Fokusområder
Avdelingene
Ansatte
Foreldreutvalg/SU
Lenker
S√łknadsskjema
Ledige stillinger
Kontakt oss
 
 

Månedsplaner

Fotsporet

Hjerterommet

Armkroken

Håndtrykket

Skattkammeret

Smilehullet

ØyeblikketViktige datoer

 


KFK

Du er her: Ledige stillinger

Ledige stillinger i Barnas Kulturhage

 

2 stk. Barnehagelærer i 100 % stilling. Vikariat fra 15.08.19 - 15.08.20 med mulighet for forlengelse/ fast stilling.


Barnehagelærer/ pedagog med spes.ped.  53% med mulighet for økning opp til 100%. Vikariat fra 15.08.19 - 15.08.20 med mulighet for forlengelse.

 


Vi søker barnehagelærere/  pedagoger med et brennende hjerte for barna der den autoritative voksenrollen ligger til grunn for arbeidet. Vi ønsker at alle barn skal bli møtt av trygge og varme voksne som ser enkeltbarnet og barnegruppen. Våre fokusområder kan du lese mer om i virksomhetsplanen og arbeidsplanen jf. venstremenyen på hjemmesiden vår.


Som barnehagelærer/ pedagog  er du en viktig brikke i det å være med og videreutvikle barnehagens faglige kompetanse, veilede dine medarbeidere og aktivt bidra til et positivt holdningsskapende arbeid. Gode samarbeidsevner og lederegenskaper er viktig i tillegg til planarbeid og gjennomføring av planer. Det å legge til rette for et godt læringsmiljø, se enkeltbarnet i barnegruppen og organisere / legge til rette for både individuelle behov og gruppens behov er viktige egenskaper vi ser etter.


Barnas Kulturhage eies og drives av Strand Pinsemenighet Klippen. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, og søker medarbeidere som deler vårt verdisyn. Den som ansettes må arbeide i forhold til barnehagens vedtekter, instrukser og mål. Søker må ved en eventuell ansettelse levere gyldig vandelsattest og skrive under på taushetsplikt.


Barnehagen har et Ryfylketun med hovedhus, løe og snekkerbod (gård i miniatyr, men som er stort nok til å huse kanin, høner og større dyr som lam og hest i perioder). Alle avdelingene har sine uker der de legger opp opplegget sitt rundt «livet i tunet».


Spørsmål om stillingene kan rettes til Liv Marit Barka

på tlf: 51 74 11 60 / 92 08 96 85


Søknadsfrist 24.4.2019


Søknad med CV og vitnemål sendes til:

Barnas Kulturhage

Fjelltunveien 65

4100 Jørpeland

Eller på mail: post@barnas-kulturhage.no

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilkallingsvikar:

Vi har  behov for tilkallingsvikar som kan stille på kort varsel ved fravær.

 

For alle som ansettes:

Søker vi engasjerte medarbeidere med et brennende hjerte for barna. Den autoritative voksenrollen skal ligge til grunn for sammarbeidet mellom de voksne og i arbeid med barna. Alle ansatte skal være med og arbeide i forhold til våre fokusområder. Disse kan du lese mer om i barnehagens virksomhetsplan og arbeidsplan jf. hjemmesiden. www.barnas-kulturhage.no

Barnas Kulturhage eies og drives av Strand Pinsemenighet Klippen. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, og søker medarbeidere som deler vårt verdigrunnlag. Den som ansettes må arbeide i forhold til barnehagens vedtekter, instrukser og mål. Søker må ved en eventuell ansettelse levere gyldig vandelsattest og skrive under på taushetsplikt.

 

Søknad med CV og vitnemål sendes til:

Barnas Kulturhage

Fjelltunveien 65

4100 Jørpeland

 

Eller på mail til:

post@barnas-kulturhage.no

 

 

 

 

Følg: Barnas Kulturhage på Facebook

 

Vi ønsker store og små en riktig god sommerferie.

I sommr har vi egen sommerplan og tema uker / "happeningdager".

 

Vi minner om PLANLEGGINGSDAG 15. AUGUST. Da har barnehagen stengt.

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden Kontakt oss