Hovedsiden
Motto/ Verdisyn
Vedtekter
Informasjon
Virksomhets- & arb.plan
Fokusområder
Avdelingene
Ansatte
Foreldreutvalg/SU
Lenker
S√łknadsskjema
Ledige stillinger
Kontakt oss
 
 

Månedsplaner

Fotsporet

Hjerterommet

Armkroken

Håndtrykket

Skattkammeret

Smilehullet

ØyeblikketViktige datoer

 


KFK

Du er her: Ledige stillinger

Ledige stillinger som barnehagelærer  i Barnas Kulturhage

 

På grunn av svangerskapspermisjon og styrking søker vi etter:

Barnehagelærer (avd. leder) i 100 % stilling fra des. 2017 - aug. 2018

Barnehagelærer i 80-100% fra des. 2017 - aug. 2018

Fagarbeider/ assistent 60-100%  fra jan. 2018 - aug. 2018

 

For barnehagelærer:

Som barnehagelærer er du en viktig brikke i det å være med og videreutvikle barnehagens faglige kompetanse, veilede dine medarbeidere og aktivt bidra til et positivt holdningsskapende arbeid. Gode samarbeidsevner og lederegenskaper er viktig i tillegg til planarbeid og gjennomføring av planer. Det å legge til rette for et godt læringsmiljø, se enkeltbarnet i barnegruppen og organisere / legge til rette for både individuelle behov og gruppens behov / sammensetning er viktige egenskaper hos en barnehagelærer.

 

For alle som ansettes:

Søker vi engasjerte medarbeidere med et brennende hjerte for barna. Den autoritative voksenrollen skal ligge til grunn for arbeidet og alle barn skal møtes av trygge og varme voksne som ser enkeltbarnet og barnegruppen. Alle ansatte skal være med og arbeide i forhold til våre fokusområder. Disse kan du lese mer om i barnehagens virksomhetsplan og arbeidsplan jf. hjemmesiden.

 

Barnas Kulturhage eies og drives av Strand Pinsemenighet Klippen. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, og søker medarbeidere som deler vårt verdigrunnlag. Den som ansettes må arbeide i forhold til barnehagens vedtekter, instrukser og mål. Søker må ved en eventuell ansettelse levere gyldig vandelsattest og skrive under på taushetsplikt.

 

Barnehagen har et Ryfylketun med hovedhus, løe og snekkerbod (gård i miniatyr, men som er stort nok til å huse kanin, høner og større dyr som lam og hest i perioder). De som ansettes må ta del i dette.

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til Liv Marit Barka på tlf: 51 74 11 60 / 92 08 96 85


NB. Søknadsfrist fredag 6. oktober

 

Søknad med CV og vitnemål sendes til:

Barnas Kulturhage

Fjelltunveien 65

4100 Jørpeland

 

Eller på mail til:

post@barnas-kulturhage.no

 

Planleggingsdag 17. nov. 2017. Da er barnehagen stengt og personalet skal jobbe med språkløyper. Vi får i tillegg besøk av Ergoterapitjenesten som skal ha litt om barns motorike utvikling og gi oss tips og råd i arbeidet vårt. Det blir en spennende fagdag med kompetanseheving som igjen kommer våre kjære barn til gode.

 

 

Det er gjort en endring i forhold til oppsigelsestid. Jf. Vedtektene i venstremenyen. Disse trer i kraft 01.01.18

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden Kontakt oss