Hovedsiden
Motto/ Verdisyn
Vedtekter
Informasjon
Virksomhets- & arb.plan
Fokusområder
Avdelingene
Ansatte
Foreldreutvalg/SU
Lenker
S√łknadsskjema
Ledige stillinger
Kontakt oss
 
 

Månedsplaner

Fotsporet

Hjerterommet

Armkroken

Håndtrykket

Skattkammeret

Smilehullet

ØyeblikketViktige datoer

 


KFK

Du er her: Ledige stillinger

 

 

Ledig stilling i Barnas Kulturhage

 

Kjøkkenpersonal:

Ekstra personalressurs med hovedarbeidsoppgaver knyttet til kjøkken.

Stillingen utgjør 73,33 %. Det vil si 5,5 timer mandag - fredag. Stillingen er i første omgang et engasjement fra 02.01.2018 - 30.06.2019 men kan bli en fast stilling fra august 2019. Det er ønskelig med rellevant kompetanse/ erfaring.

 

Arbeidsoppgaver vil være:

Sette inn mat mat/ oppvsk etter frokokst

Tilberede lunsj. Vi serverer nybakt brød to dager i uken, grøt to dager i uken og en dag i uken middag

Oppryddning/oppvsk etter lunsj

Matbestilling

Hjelpe til med sovevakt

 

Denne stillingen er knyttet opp til kjøkkenet ved småbarnsavdelingene. Vi ser etter en person med kompetanse og/eller rellevant erfaring da vi ønsker å ha god kvalitet på måltidene i barnehagen. Det krever også at en kan jobbe selvstendig og effektivt. I tilllegg må den som ansettes ha interesse for og et hjerte for barna. Ved enkelte anledninger kan det være behov for at den som ansettes må trø litt til på en avdeling. Den som ansettes vil også være med å delta i sovevakten i forbindelse med hviletiden på småbarn.

 

 

Tilkallingsvikar:

Vi har også behov for tilkallingsvikar som kan stille på kort varsel ved fravær.

 

 

For alle som ansettes:

Søker vi engasjerte medarbeidere med et brennende hjerte for barna. Den autoritative voksenrollen skal ligge til grunn for sammarbeidet mellom de voksne og i arbeid med barna. Alle ansatte skal være med og arbeide i forhold til våre fokusområder. Disse kan du lese mer om i barnehagens virksomhetsplan og arbeidsplan jf. hjemmesiden. www.barnas-kulturhage.no

 

Barnas Kulturhage eies og drives av Strand Pinsemenighet Klippen. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, og søker medarbeidere som deler vårt verdigrunnlag. Den som ansettes må arbeide i forhold til barnehagens vedtekter, instrukser og mål. Søker må ved en eventuell ansettelse levere gyldig vandelsattest og skrive under på taushetsplikt.

 

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til Liv Marit Barka på tlf: 92 08 96 85

 

 

Søknad med CV og vitnemål sendes til:

Barnas Kulturhage

Fjelltunveien 65

4100 Jørpeland

 

Eller på mail til:

post@barnas-kulturhage.no

 

 

NB! Søknadsfrist onsdag 19.12.2018

 

Følg: Barnas Kulturhage på Facebook

 

Jul i Barnas Kulturhage

Tunet og låven er pyntet til jul, inne på avdelingene har vi kommet i julestemning og i løpet av desember har vi flere kjekke happeninger.

Onsdag 05. 12. Kirkebesøk

Tirsdag 11.12. Juleforestilling med KF - Skolen

Mandag 17.12. Nissefest med Snekker Andersen 

Mandag 17.12. Jul i tunet på ettermiddag med gløgg og pepperkaker

 

God Jul og et riktig Godt Nytt År!!

 

Minner om planleggingsdagen 02.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden Kontakt oss