Hovedsiden
Motto/ Verdisyn
Vedtekter
Informasjon
Virksomhets- & arb.plan
Fokusområder
Avdelingene
Ansatte
Foreldreutvalg/SU
Lenker
S√łknadsskjema
Ledige stillinger
Kontakt oss
 
 

Månedsplaner

Fotsporet

Hjerterommet

Armkroken

Håndtrykket

Skattkammeret

Smilehullet

Øyeblikket



Viktige datoer

 


KFK

Du er her: Lenker




Lenker til andre nettressurser:

Være Sammen (Satsningsområde som trådde i kraft fra barnehageåret 2013 - 2014)                                                                                             http://www.vaeresammen.no/


PBL
http://www.pbl.no/   



Rammeplanen for barnehagen
http://www.barnehage.dep.no/


Pandemi:
http://www.pandemi.no/






Planleggingsdag 17. nov. 2017. Da er barnehagen stengt og personalet skal jobbe med språkløyper. Vi får i tillegg besøk av Ergoterapitjenesten som skal ha litt om barns motorike utvikling og gi oss tips og råd i arbeidet vårt. Det blir en spennende fagdag med kompetanseheving som igjen kommer våre kjære barn til gode.

 

 

Det er gjort en endring i forhold til oppsigelsestid. Jf. Vedtektene i venstremenyen. Disse trer i kraft 01.01.18

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden Kontakt oss