Hovedsiden
Motto/ Verdisyn
Vedtekter
Informasjon
Virksomhets- & arb.plan
Fokusområder
Avdelingene
Ansatte
Foreldreutvalg/SU
Lenker
S√łknadsskjema
Ledige stillinger
Kontakt oss
 
 

Månedsplaner

Fotsporet

Hjerterommet

Armkroken

Håndtrykket

Skattkammeret

Smilehullet

ØyeblikketViktige datoer

 


KFK

Du er her: Informasjon


Barnas Kulturhage

Barnas Kulturhage eies og drives av Strand Pinsemenighet Klippen, som bygger sin virksomhet på kristen etikk og verdigrunnlag. Eiers oppgaver og ansvar forvaltes av et styre med representanter fra menighet og barnehage med tilsyn fra Strand Kommune. Barnehagen drives i samsvar med gjeldende offentlige lover, forskrifter og rettningslinjer.

Barnehagen har 7 avdelinger for barn i alderen 0-6 år.

Vi tilbyr fleksible ordninger med hele og delte plasser.

Vår åpningstid er fra 06.30-16.45.
Vi har åpent hele året, bortsett fra 5 planleggingsdager, jule- og nyttårsaften. Halv dag onsdag før Skjærtorsdag. Et barenehageår går fra den 15.aug. tilogmed 14.aug. året etter. Har en først fått plass, har en plass fram til skolestart.

Barnehagen har store lyse avdelinger og oppholdsrom. Flere grupperom som vannlekerom, bibliotet, formingsrom, bil- og konstruksjonsrom og familierom (dukkerom). Vi er så heldige å disponere gymsal med klatrevegg og storkjøkken med kafe og storsal til større arrangement. I et nærliggende skogsområde har vi gapahuk. I barnehagens uteområde er der et Ryfylketun. Dette er et tun med et hovedhus som inneholder lekestue, snekkerbod og løe der kaniner og høner er fast "innventar", mens større dyr som sau/ lam, hest og geit er inne i perioder.

 Barnehagens lover og vedtekter finner du under "vedtekter".

Pris og øvrige retningslinjer er de samme som i Strand kommune.

For mer informasjon ses Motto/ Verdisyn, Fokusområder og Virksomhets- & arb. plan.

TA ELLERS GJERNE KONTAKT 51 74 11 60 / post@barnas-kulturhage.no

SØKNADSSKJEMA: Ta kontakt med barnehagen eller gå inn på Strand Kommune sin hjemmeside. Der ligger søknadsskjemaet.
http://www.strand.kommune.no/ 

 

Følg: Barnas Kulturhage på Facebook

 

Vi ønsker store og små en riktig god sommerferie.

I sommr har vi egen sommerplan og tema uker / "happeningdager".

 

Vi minner om PLANLEGGINGSDAG 15. AUGUST. Da har barnehagen stengt.

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden Kontakt oss