Hovedsiden
Motto/ Verdisyn
Vedtekter
Informasjon
Virksomhets- & arb.plan
Fokusområder
Avdelingene
Ansatte
Foreldreutvalg/SU
Lenker
S√łknadsskjema
Ledige stillinger
Kontakt oss
 
 

Månedsplaner

Fotsporet

Hjerterommet

Armkroken

Håndtrykket

Skattkammeret

Smilehullet

ØyeblikketViktige datoer

 


KFK

I virksomhetsplanen og arbeidsplanen kan dere lese om barnehagen, hvordan vi jobber og hva barna skal få oppleve i løpet av barnehageåret.

I arbeidet med barna er det viktig for oss at vi tenker HELE BARNET, med det mener vi at vi ønsker å gi barna inntrykk, opplevelser og kunnskap om det temaet vi arbeider med, samtidig som vi vil at barna skal få gi utrykk for dette gjennom de estetiske fagområdene.

I arbeidet er de voksne bevisst fagområdene som rammeplanen for barnehagen sier at barna skal igjennom. De voksne "vever" fagområdene inn i temaarbeidene.

_______________________________________________________________________________

Virksomhetsplan 2017-2022

_______________________________________________________________________________

Arbeidsplanen er et arbeidsredskap for persoanlet og danner grunnlag for månedsplanene som leveres ut hver måned sammen med månedsbrev.

Arbeidsplanen bygger på barnehagen sin virksomhetsplan.

Arbeidsplan barnehageåret 2017-2018

_______________________________________________________________________________


Planleggingsdag 17. nov. 2017. Da er barnehagen stengt og personalet skal jobbe med språkløyper. Vi får i tillegg besøk av Ergoterapitjenesten som skal ha litt om barns motorike utvikling og gi oss tips og råd i arbeidet vårt. Det blir en spennende fagdag med kompetanseheving som igjen kommer våre kjære barn til gode.

 

 

Det er gjort en endring i forhold til oppsigelsestid. Jf. Vedtektene i venstremenyen. Disse trer i kraft 01.01.18

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden Kontakt oss