Hovedsiden
Motto/ Verdisyn
Vedtekter
Informasjon
Virksomhets- & arb.plan
Fokusområder
Avdelingene
Ansatte
Foreldreutvalg/SU
Lenker
S√łknadsskjema
Ledige stillinger
Kontakt oss
 
 

Månedsplaner

Fotsporet

Hjerterommet

Armkroken

Håndtrykket

Skattkammeret

Smilehullet

ØyeblikketViktige datoer

 


KFK

Du er her: Hovedsiden » Hovedsiden

Kjære alle foresatte i Barnas Kulturhage

For å imøtekomme departementets har hverdagen blitt annerledes. Vi har en åpningstid på 8 timer til dagen, og en brukstid for barna på inntil 7 timer pr. dag.  Barna er delt i grupper og gruppene skal så langt det lar seg gjøre ha faste voksne. For å fordele «trafikken» til og fra barnehagen har gruppene fått tildelt hente og leveringstider innenfor åpningstiden.  Så langt det lar seg gjøre vil vi legge til rette for at levering og henting skal skje i uteområdet på angitt plass og tid, dette av smittevernhensyn.

Ting skjer raskt og smittevernsveilederen og retningslinjene kan bli endret.

 Viktige punkter:

  • Vi kommer til å være mye ute. NB! gode klær. Barna møter kledd for å starte dagen ute tilpasset været. Det er ønskelig at barna har spist frokost før de kommer (dersom dette ikke har vært mulig, må de ha med mat til frokost og det må gis beskjed til de som tar imot barnet)

  • Alle barna har med egen sekk/ bag med skifteklær. Ingen klær skal ligge igjen i barnehagen. NB! alle sekker/ bager og klær må være merket med barnets navn.

  • Vi fortsetter med matpakke. Barna tar med egen matpakke og vannflaske. Legg også gjerne i litt frukt og tilpass matpakken til antall måltider. NB! ikke matvarer som inneholder nøtter eller olje av nøtter. 

  • Viktig at dere holder barna i hendene ved henting og levering også søsken slik at de ikke springer rundt i lekeområdet / blander seg med andre kohorter. Da mister vi litt av smittevernseffekten vi har ved å ha avgrensede områder for barn og voksne.

 

Avdelingen vil gi informasjon om gruppene, hvor og når de møter.

NB! Dersom den ansatte tar imot eller tar farvel med et av barna på gruppen når dere kommer ønsker vi at dere venter slik at vi kan får snakket med hver enkelt av dere.   

Ta kontakt med pedagog eller styrer dersom dere har spørsmål.

----------------------------------------------------------------------------------------

Viktig informasjon til alle foresatte  (ny 21.04.2020)

Vi har nå fått startet opp barnehagen, og hadde en fin dag i går. Vi gjør vårt ytterste for å få til en så normal drift som mulig i forhold til de føringene vi har fått og tiltakene vi har satt inn. Situasjonen vi er i krever et ekstra samarbeid mellom barnehage og hjem. Denne måten å organisere på og drifte på er veldig sårbart i for hold til endringer/ sykdom /fravær.  Jeg håper at vi kan være ekstra rause med hverandre i denne tiden, og jeg ber dere ta kontakt med oss dersom det skulle være noe.

Hvem kommer i uke 18 (mandag 27.april – torsdag 30.april):

Når dere nå gir beskjed om barna kommer neste uke er det viktig at dere som sier at barna skal komme, faktisk kommer. Dette av hensyn til gruppene vi setter med tanke på at alle skal ha noen de leker godt med.

Vi ber dere alle gi beskjed innen onsdag 22.04.20 kl. 14.00 på avd. sin mail eller på melding / SMS til avdelingen sin mobil om barnet kommer eller ikke. (Grunn til korte frister er at endringer skjer raskt og vi må ha mulighet til å organisere oss.)

Hilsen Liv Marit Barka

Styrer i Barnas Kulturhage

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Kjære alle foresatte i Barnas Kulturhage

 

Når barnehagene nå åpner er det fordi det er gjort faglige vurderinger på at det skal være trygt å åpne barnehagene. Vi har fått en god veileder om smittevern og retningslinjer med smitteforebyggende tiltak for å redusere fare for smitte. I tillegg til allerede gode og innarbeidete rutiner jobber vi på spreng for å tilpasse oss de nye retningslinjene.

 

For å imøtekomme departementets retningslinjer og anbefalinger må vi omstille oss og lage rutiner og instrukser for hygiene og atferd tilpasset barnehagen og selvfølgelig etter veilederens retningslinjer og anbefalinger. Vi følger veilederen og anbefaler dere til å lese gjennom den.

 

Veileder:https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

 

For å imøtekomme departementets krav vil vi måtte omstille oss og hverdagen blir annerledes. Vi vil ha en kortere åpningstid, vi jobber med å klare å få til en åpningstid på 8 timer til dagen, og en brukstid for barna på inntil 7 timer pr. dag.  Grunnen til dette er at vi skal så langt det lar seg gjøre skal ha faste voksne på fast gruppe med barn (gruppen med barn skal så langt det lar seg gjør ikke byttes på / endres i løpet av uken).  Gruppene skal i tillegg ha forskjellige tidspunkt for henting og levering, dette for å redusere muligheten for at for mange foresatte og barn kommer til samme tid. Vi er også oppfordret til at levering og henting skal skje i uteområdet og foresatte minst mulig inn i barnehagens lokaler, dette av smittevernhensyn.

 

Vi har i dag fått oversikt over hvem som kommer i barnehagen fra mandag av og hvem som velger å holde barna hjemme en stund til, og har begynt å sette sammen gruppene. Vi vil gjøre vårt ytterste for å sette sammen gode grupper for barna med tanke på relasjoner og så langt det lar seg gjøre i forhold til når foresatte pleier å levere. Men vi vil ikke kunne dekke opp en hel arbeidsdag slik situasjonen er nå.

 

Ting skjer raskt og smittevernsveilederen og retningslinjene kan bli endret, vi håper og tror at vi går mot en normal drift etter hvert.

 

Vi vil i løpet av morgendagen Fredag 17.04. 20  sende ut informasjon om barnets gruppe og om når barnet kan komme i barnehagen og  hvor de skal leveres / hentes.  NB! Dersom den ansatte tar imot eller tar farvel med et av barna på gruppen når dere kommer ønsker vi at dere venter slik at vi kan får snakket med hver enkelt av dere.   

 

Noen viktige punkter:

- Vi kommer til å være mye ute. NB! gode klær. Barna møter kledd for å starte dagen ute tilpasset været. Det er ønskelig at barna har spist frokost før de kommer (dersom dette ikke har vært mulig, må de ha med mat til frokost og det må gis beskjed til de som tar imot barnet)

-  Alle barna har med egen sekk/ bag med skifteklær. Ingen klær skal ligge igjen i barnehagen. NB! alle sekker/ bager og klær må være merket med   barnets navn.

-  I uke 17 (neste uke) tar barna med egen matpakke og vannflaske. Legg også gjerne i litt frukt og tilpass matpakken til antall måltider.

 

I tillegg til å lese gjennom veilederen legger vi ved et par linker med god informasjon og noen  gode filmer. Den ene filmen kan dere se sammen med barna og handler om det å komme tilbake til barnehagen, den andre er til dere som foresatte for å trygge dere (viktig at barna merker at dere er trygge på å sende dem i barnehagen) og den siste er en koselig film om det å vaske hender - noe vi kommer til å bli skikkelig rutinerte på.....

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/foreldre-bhg

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/

https://www.udir.no/globalassets/filer/kvalitet-og-kompetanse/korona/udir20002_plakater_barnehage_korona_a4_plakat.pdf

https://www.bing.com/videos/search?q=vaske+hender+sang+i+barnehagen&&view=detail&mid=9DA469FA62AEB336F6719DA469FA62AEB336F671&rvsmid=D615E4C6ADD6A6C4B479D615E4C6ADD6A6C4B479&FORM=VDQVAP

 

ØNSKER DERE ALLE EN GOD KVELD! VI GLEDER OSS TIL Å MØTE DERE IGJEN!!

Ta kontakt med pedagog eller styrer dersom dere har spørsmål.

Mvh
Liv Marit Barka

Styrer i Barnas Kulturhage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Barnas Kulturhage

Følg oss også på facebook: Barnas Kulturhage As

 

August 2018 oppgraderte barnehagen uteområdet. Her er noen bilder etter oppgraderingen.

 

Mellom uteområdet til småbarn og de store avdelingene, ligger "Tunet". Dette er et ryfylketun i miniatyr; til venstre er snekkerboden hvor vi har vedovn og arbeidsbenk til flittige småsnekkere. I midten er låven. Her bor det marsvin og kaniner som vi koser oss masse med, og høner som barna får være med å hente egg hos. I sesong har vi også kopp-lam inne på besøk. Til høyre er "Bestemorstua" -et koselig hvitmalt hus med kvist og stakittgjerde. Her er det mye fin lek!


Tunet sett fra småbarnas utelekeplass. Her ser vi hønsegården, og gresset der kopplammene koser seg når de er på besøk hos oss

 

 

 

 

 

 

 

 


[arkiv]

Følg: Barnas Kulturhage på Facebook

 

 

 

 

 

Til hovedsiden Kontakt oss